Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức trên 10 năm qua luôn là trung tâm gia sư tiên phong trong lĩnh vực gia sư.

Chúng tôi chú trọng về chât lượng của gia sư và đạo đức nghề nghiệp của gia sư hay nói khác hơn là nhân cách của những người thầy làm công tác trồng người.

Ngoài yếu tố những gia sư là người có Tài, có kiến thức chuyên môn vững vàng.Chúng tôi còn chú trọng đến chữ Tâm và chữ Đức.

Chúng tôi luôn quan tâm đến mọi đối tượng học sinh từ những em học sinh khá đến những em học sinh yếu.

Một số em tiếp thu kiến thức chậm hoặc có một số em trí não chậm phát triển, thú thật dạy những em này rất mệt, dạy trước quên sau, dạy hoài không nhớ, và những ngày các em thi là những ngày chúng tôi hồi hợp nhất.

Nhưng với cái Tâm của một người thầy chúng tôi không cho phép mình bỏ cuộc vì nếu chúng tôi không dạy thì không biết còn ai dạy các em đây.

Đối với các em chúng tôi thường áp dụng chiêu mưa dầm thấm đất.Một số em nay đã tốt nghiệp 12 đi học nghề và có việc làm ổn định thỉnh thoảng vẫn hay gọi hỏi thăm chúng tôi.

Chúng tôi thấy rất vui và tự hào vì điều đó và chúng tôi không chấp nhận những gia sư bỏ rơi các em giữa đường vì lý do này.

Đó chính là cái Tâm, cái Tài và cái Đức mà chúng tôi đang hướng tới như thương hiệu Tâm Tài Đức chỉ có duy nhất tại trung tâm gia sư Tâm Tài Đức.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức

Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :

Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 0902 968 024 hoặc 0163 4136 810

Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :

Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức

Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh: 

091 62 65 673 / 0902 968 024 / 0163 4136 810

Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư: 

0946 433 647 / 0962 876 961 / 0908 290 601

Mã số thuế : 0311933841

Trụ sở : 394/29 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10

DMCA.com Protection Status

@Trung tâm Gia sư Tâm Tài Đức